ÜCRET ve BURSLAR


Her kayıt dönemi başlangıcında yıllık eğitim ücreti Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirildiği şekilde veli ve veli adaylarına ilan edilir. Belirlenen bu öğrenim ücreti içinde devlet teşviki yoktur. Devlet teşviği almaya hak kazanacak öğrencilerden kuruma aktarılacak ücret ilgili aylardan düşülerek hesap dökümü yeniden yapılır.

Özel Kadro Anadolu Lisesi MEB tarafından belirlenen kontenjan dahilinde burslu öğrenci almaktadır. Bunun dışında başarı durumu ve seviye tespit sınavı gibi araçlar ile de öğrencinin burs kazanması kontenjan dahilinde mümkün olmaktadır.

Güncel fiyat ve burs olanakları için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.